Nghiên cứu

HỘI THẢO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG- XÃ HỘI (CSII) ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

HỘI THẢO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG- XÃ HỘI (CSII) ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

22:04, 15/09/2015
0
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCHTW khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH và hội nhập quốc tế, sáng ngày 11 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học Lao động- Xã hội (CSII) đã tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý Trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII)”.
Xem thêm
Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng thực tập tốt nghiệp của sinh viên ngành Kế toán tại trường đại học Lao Động – Xã Hội CSII”

Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng thực tập tốt nghiệp của sinh viên ngành Kế toán tại trường đại học Lao Động – Xã Hội CSII”

22:03, 10/08/2015
0
Ngày 31/07/2015, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc, khoa Kế toán đã tổ chức Hội thảo khoa học với chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng thực tập tốt nghiệp của sinh viên ngành Kế toán tại trường đại học Lao Động – Xã Hội CSII tại phòng họp B3 Trường đại học Lao Động - Xã Hội (CSII).
Xem thêm
Danh Mục
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :