Phòng Quan hệ doanh nghiệp & Việc làm

Phòng Quan hệ doanh nghiệp & Việc làm

Phòng Quan hệ doanh nghiệp và Việc làm
Phòng Quan hệ doanh nghiệp & Việc làm - Cơ sở II, Trường Đại học Lao động Xã hội được thành lập theo Quyết định số 690/QĐ-ĐHLĐXH, ngày 24/07/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động Xã hội.
PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG SINH VIÊN NGAY TẠI TRƯỜNG
Sáng17/6, Trường Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở II tại TPHCM) phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ - Việc làm TPHCM và Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP HCM tổ chức “Sàn giao dịch việc làm lần thứ nhất” nhằm giúp sinh viên của trường có nhiều cơ hội tìm được việc làm.
Xem thêm
Sinh viên ngành Bảo hiểm ULSA2 tham quan thực tế tại Công ty Bảo hiểm DAI-ICHI LIFE
Ngày 24/3/2016, được sự chấp thuận của Ban Giám đốc Nhà trường, Phòng Quan hệ Doanh nghiệp - Việc làm đã tổ chức cho sinh viên lớp ĐH13BH tham quan thực tế tại Công ty Bảo hiểm DAI - ICHI LIFE.
Xem thêm