Nhân sự

Dương Thị Kim Xoa

Quyền Trưởng phòng

Dương Thị Kim Xoa

Trình độ : Thạc sĩ
Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chuyên viên

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trình độ : Thạc sĩ
Ngô Thị Lệ Thu

Chuyên viên

Ngô Thị Lệ Thu

Trình độ : Thạc sĩ
Phòng Quan hệ doanh nghiệp & Việc làm