Nhân sự

Dương Thị Kim Xoa

Quyền Trưởng phòng

Dương Thị Kim Xoa

Trình độ : Thạc sĩ
Nguyễn Thị Lệ Quỳnh

Chuyên viên

Nguyễn Thị Lệ Quỳnh

Trình độ : Đại học
Phòng Quan hệ doanh nghiệp & Việc làm