Cơ cấu tổ chức

Đảng Ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ BP Trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII), nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm 06 đồng chí có tên dưới đây:

dang_uyw_1

Ban giám đốc

11_1

Hội đồng Khoa học & Đào tạo

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI (Nhiệm kỳ 2018 – 2023)

( Ban hành theo Quyết định 636/QĐ-CSII ngày 21/11/2018)

1.

TS. Phạm Ngọc Thành

Giám đốc

Chủ tịch

2.

TS. Nguyễn Thị Hoa Tâm

Phó Giám đốc

Phó Chủ tịch

3.

TS. Lê Ngọc Thạnh

Phụ trách Phòng KH - HTQT

Ủy viên Thư ký

4.

PGS. TS Phước Minh Hiệp

Vụ trưởng Tạp chí Cộng sản khu vực phía Nam

Ủy viên

5.

TS. Nguyễn Hoàng Bảo

Trưởng khoa KT, Trường ĐHKT TP.HCM

Ủy viên

6.

TS. Nguyễn Hoàng Giang

Nguyên Trưởng Khoa Kế toán

Ủy viên

7.

TS. Đinh Kiệm

Nguyên Phụ trách Khoa QLNNL

Ủy viên

8.

TS. Dương Kim Thế Nguyên

Trưởng BM Luật &Phát triển, Trường ĐHKT TP.HCM

Ủy viên

9.

TS. Tôn Thất Viên

Phụ trách Khoa Bảo hiểm

Ủy viên

10.

TS. Huỳnh Thị Phương Trang

Q. Trưởng Khoa LLCT

Ủy viên

11.

ThS. Nguyễn Đăng Phú

Phó trưởng Khoa Luật

Ủy viên

12.

TS. Nguyễn Lê Anh

Phụ trách Khoa QLNNL

Ủy viên

13.

TS. Nguyễn Minh Tuấn

Phụ trách Khoa Công tác Xã hội

 Ủy viên

14.

TS. Đỗ Thị Hoa Liên

Phụ trách Khoa QTKD

 Ủy viên

15.

TS. Huỳnh Hữu Nghĩa

Phụ trách BM Tin học

Ủy viên

16.

ThS. Tạ Thị Minh Nguyệt

Q. Trưởng Khoa Ngoại ngữ

Ủy viên

17.

ThS. Lê Quốc Diễm

Phó trưởng khoa Kế toán

Ủy viên

18.

ThS. Nguyễn Phương Nam

Phụ trách phòng Đào tạo

Ủy viên

19.

ThS. Trần Quốc Việt

Phó Trưởng Khoa QLNNL

 Ủy viên

THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG THUỘC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CS II TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

(Nhiệm kỳ 2018 - 2023)

( Ban hành theo Quyết định 636/QĐ-CSII ngày 21/11/2018)

1.

TS. Phạm Ngọc Thành

Giám đốc

Chủ tịch

2.

TS. Nguyễn Thị Hoa Tâm

Phó Giám đốc

Phó Chủ tịch

3.

TS. Lê Ngọc Thạnh

Phụ trách Phòng KH - HTQT

Ủy viên Thư ký

4.

TS. Tôn Thất Viên

Phụ trách Khoa Bảo hiểm

Ủy viên

5.

TS. Huỳnh Thị Phương Trang

Q. Trưởng Khoa LLCT

Ủy viên

6.

ThS. Nguyễn Đăng Phú

Phó trưởng Khoa Luật

Ủy viên

7.

TS. Nguyễn Lê Anh

Phụ trách Khoa QLNNL

Ủy viên

8.

TS. Nguyễn Minh Tuấn

Phụ trách Khoa Công tác Xã hội

 Ủy viên

9.

TS. Đỗ Thị Hoa Liên

Phụ trách Khoa QTKD

 Ủy viên

10.

TS. Huỳnh Hữu Nghĩa

Phụ trách BM Tin học

Ủy viên

11.

ThS. Lê Quốc Diễm

Phó trưởng khoa Kế toán

Ủy viên

Công đoàn

Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 gồm:

Ban Thường vụ:

Cong_doan1_1

Các Ủy viên BCH:

- ThS. Trương Thị Thúy Hòa

- CN. Nguyễn Lặc

- ThS. Bùi Thị Hương

- ThS. Lê Thị Toàn

- ThS. Phạm Văn Hải

- ThS. Nguyễn Thị Thúy

Ủy ban kiểm tra:

- ThS. Nguyễn Thị Lâm Hoa - Chủ nhiệm

- ThS. Đặng Thị Tố Uyên - Phó Chủ Nhiệm

- ThS. Trịnh Quang - Ủy viên

Trưởng khoa & bộ môn

14_4_1

Trưởng phòng ban

a_new_12_1

Đoàn thanh niên

Ban Chấp hành Đoàn trường - khoá XXIV nhiệm kỳ 2017 – 2019, gồm các đồng chí:

Ban Thường vụ

1

Nguyễn Minh Phúc

Bí thư

2.

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Bí thư 

3.

Lưu Văn Tú

Phó Bí thư

4.

Phan Thị Anh Thư 

UV Ban Thường vụ

5.

Vũ Phan Gia Bảo 

UV Ban Thường vụ

 Các ủy viên Ban Chấp hành

1

Dương Ngọc Minh Châu 

Ủy viên

2

Phạm Văn Hải 

Ủy viên

3

Văn Hoàng Anh Khoa 

Ủy viên

4

Hứa Văn Nhất 

Ủy viên

5

Cao Tuyết Nhung 

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Tuyết Như 

Ủy viên

7

Nguyễn Thị Phương Nga 

Ủy viên

8

Trương  Nguyệt Quế

Ủy viên

9

Đỗ Thị Huyền Trang 

Ủy viên

10

Nguyễn Thị Uyên 

Ủy viên

Hội Sinh viên

Danh sách BCH Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ II (2014-2017)

1.

Đ/c Lê Văn Nhớ

2.

Đ/c Mai Linh Giang

3.

Đ/c Bùi Minh Trí

4.

Đ/c Trần Thị Khánh Ngân

5.

Đ/c Đặng Hữu Thành

6.

Đ/c Trần Trung Ny Ny

7.

Đ/c Trần Đăng Quang

8.

Đ/c Lưu Đại Hiệp

9.

Đ/c Nguyễn Quốc Tài

10.

Đ/c Phan Thị Anh Thư

11.

Đ/c Nguyễn Hồ Như Phượng

12.

Đ/c Võ Thị Thanh Thúy

13.

Đ/c Trần Thị Thủy Tiên

14.

Đ/c Võ Thị Tiền

15.

Đ/c Phan Thị Tường Vy

Danh sách Ban Thư ký Hội Sinh viên

1.

Đ/c Lê Văn Nhớ  - Chủ tịch

2.

Đ/c Mai Linh Giang - Phó Chủ tịch

3.

Đ/c Bùi Minh Trí - Phó Chủ tịch

4.

Đ/c Trần Thị Khánh Ngân – UVBTK

5.

Đ/c Đặng Hữu Thành – UVBTK

Danh sách Ban Kiểm tra Hội Sinh viên

1.

Đ/c Mai Linh Giang – Trưởng ban

2.

Đ/c Nguyễn Quốc Tài – Thành viên

3.

Đ/c Trần Đăng Quang – Thành viên

4.

Đ/c Lê Thị Ánh Loan – Thành viên

5.

Đ/c Lê Thị Huyền Trân – Thành viên

Thông tin về khoa
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :