Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Dịch vụ

Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Dịch vụ

Trung tâm Bối dưỡng nghiệp vụ
Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Dịch vụ được thành lập theo Quyết định số 500/QĐ-LĐTBXH ngày 08/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tư vấn người nghiện và cai nghiện ma túy tỉnh Kiên Giang năm 2020

Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tư vấn người nghiện và cai nghiện ma túy tỉnh Kiên Giang năm 2020

Xem thêm
TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI NGHÈO CHO CÔNG CHỨC LĐ – TB&XH , CỘNG TÁC VIÊN CTXH TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2020

TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI NGHÈO CHO CÔNG CHỨC LĐ – TB&XH , CỘNG TÁC VIÊN CTXH TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2020

Xem thêm
Nghiệp vụ công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, rối nhiễu tâm trí tỉnh Tiền Giang năm 2020
Nghiệp vụ công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, rối nhiễu tâm trí tỉnh Tiền Giang năm 2020
Xem thêm
Bế giảng Khóa đào tạo nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỉ, khóa IV năm 2020

Ngày 23/9/2020, tại TP.HCM, Cục Bảo trợ Xã hội phối hợp với Trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII) tổ chức Lễ bế giảng khóa “ Đào tạo nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỉ khóa IV năm 2020”. Khóa học thuộc chuôi các hoạt động nâng cao năng lực nghề nghiệp công tác xã hội

Xem thêm
Khai giảng khóa Đào tạo công tác xã hội trong lĩnh vực nông thôn, miền núi
Ngày 23/9/2020 tại TP.HCM, Cục Bảo trợ xã hội phối hợp với Trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII) tổ chức Lễ khai giảng khóa “Đào tạo công tác xã hội lĩnh vực nông thôn, miền núi” 
Xem thêm
Lễ bế giảng lớp “Đào tạo cán bộ chăm sóc sức khỏe tâm thần khóa VIII năm 2020”.
Lễ bế giảng lớp “Đào tạo cán bộ chăm sóc sức khỏe tâm thần khóa VIII năm 2020”.
Xem thêm