Lịch khai giảng

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

15:45, 20/04/2023
Thông báo chiêu sinh các lớp Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao
THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

09:29, 27/03/2023
Thông báo chiêu sinh các lớp Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao
THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

17:58, 16/03/2023
Thông báo chiêu sinh các lớp Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao
Thông báo ôn tập và thi tiếng Anh đầu ra dành cho sinh viên ĐHCQ khóa 2019 và khóa cũ theo hình thức trực tiếp

Thông báo ôn tập và thi tiếng Anh đầu ra dành cho sinh viên ĐHCQ khóa 2019 và khóa cũ theo hình thức trực tiếp

17:47, 06/08/2022
Thông báo ôn tập và thi tiếng Anh đầu ra dành cho sinh viên ĐHCQ khóa 2019 và khóa cũ theo hình thức trực tiếp
Thông báo thi CNTT Cơ bản & Nâng cao 28/8/2022

Thông báo thi CNTT Cơ bản & Nâng cao 28/8/2022

15:09, 02/08/2022
Thông báo thi CNTT Cơ bản & Nâng cao 28/8/2022
THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

15:08, 02/08/2022
Thông báo chiêu sinh các lớp Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao
Thông báo chiêu sinh Lớp Kỹ năng khởi nghiệp kinh doanh

Thông báo chiêu sinh Lớp Kỹ năng khởi nghiệp kinh doanh

08:44, 11/05/2022
Thông báo chiêu sinh Lớp Kỹ năng khởi nghiệp kinh doanh
Thông báo chiêu sinh Lớp Định mức lao động và tiền lương trong doanh nghiệp

Thông báo chiêu sinh Lớp Định mức lao động và tiền lương trong doanh nghiệp

08:29, 11/05/2022
Thông báo chiêu sinh Lớp Định mức lao động và tiền lương trong doanh nghiệp
Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải viên trong giải quyết tranh chấp lao động

Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải viên trong giải quyết tranh chấp lao động

08:26, 11/05/2022
Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải viên trong giải quyết tranh chấp lao động
THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

14:58, 16/11/2021
Thông báo chiêu sinh các lớp Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao
Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Dịch vụ