Thông báo chiêu sinh các lớp Báo cáo Thuế, Kế toán ngắn hạn, Quản trị Nhân sự 2/2014

13:16, 11/02/2014
2573
0

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chiêu sinh các lớp ngắn hạn sau

 

Lớp tối bắt đầu từ                 18h00 đến 20h45                             Phòng học :

STT

Tên lớp học

Mã lớp

Học phí

Ngày học

Khai giảng

Giảng Viên

1

BÁO CÁO THUẾ

BCT01-14

500.000 đ

Tối 2,4,6

17/02/2014

  • Giảng viên Khoa Kế toán

2

KẾ TOÁN NGẮN HẠN

KT01-14

1.500.000 đ

Tối 2,4,6

17/02/2014

  • Giảng viên Khoa Kế toán
  • Nội dung : Kế toán đại cương, Kế toán doanh nghiệp, Báo cáo thuế

3

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

(Luật LĐ, XD qui chế trả lương, BHXH,YT...)

QT01-14

1.600.000 đ

Tối 2,4,6

17/02/2014

  • Giảng Viên Khoa Luật, Khoa Bảo hiểm và Khoa Quản lý Lao động

 

Ghi danh và đóng học phí tại văn phòng Trung Tâm đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ

Trường Đại Học Lao Động Xã Hội – 1018 Tô Ký, P Tân Chánh Hiệp, Q12

Điện thoại: 08.37180878 (123) - 08.22.242.779 – Website: www.ldxh.edu.vn

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc