Lịch khai giảng

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

15:08, 02/08/2022
Thông báo chiêu sinh các lớp Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao
Thông báo chiêu sinh Lớp Kỹ năng khởi nghiệp kinh doanh

Thông báo chiêu sinh Lớp Kỹ năng khởi nghiệp kinh doanh

08:44, 11/05/2022
Thông báo chiêu sinh Lớp Kỹ năng khởi nghiệp kinh doanh
Thông báo chiêu sinh Lớp Định mức lao động và tiền lương trong doanh nghiệp

Thông báo chiêu sinh Lớp Định mức lao động và tiền lương trong doanh nghiệp

08:29, 11/05/2022
Thông báo chiêu sinh Lớp Định mức lao động và tiền lương trong doanh nghiệp
Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải viên trong giải quyết tranh chấp lao động

Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải viên trong giải quyết tranh chấp lao động

08:26, 11/05/2022
Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải viên trong giải quyết tranh chấp lao động
THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

14:58, 16/11/2021
Thông báo chiêu sinh các lớp Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao
THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

17:05, 26/10/2021
Thông báo chiêu sinh các lớp Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao
THÔNG BÁO ÔN TẬP VÀ THI TIẾNG ANH ĐẦU RA DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2018 THEO HÌNH THỨC HỌC ONLINE

THÔNG BÁO ÔN TẬP VÀ THI TIẾNG ANH ĐẦU RA DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2018 THEO HÌNH THỨC HỌC ONLINE

17:26, 14/10/2021
THÔNG BÁO ÔN TẬP VÀ THI TIẾNG ANH ĐẦU RA DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2018 THEO HÌNH THỨC HỌC ONLINE
THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

19:01, 29/09/2021
Thông báo chiêu sinh các lớp Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao
THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

08:47, 17/08/2021
Thông báo chiêu sinh các lớp Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao
ĐĂNG KÝ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG  TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI (HẠNG III, HẠNG IV)

ĐĂNG KÝ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI (HẠNG III, HẠNG IV)

13:46, 06/05/2020
ĐĂNG KÝ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI (HẠNG III, HẠNG IV)
Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Dịch vụ