Thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn các chuyên ngành: QLLĐ, Kế toán, Toán - TK, Luật, Bảo hiểm

13:20, 12/03/2015
3925
0
THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN TỐI THIỂU HỌC PHÍ LỊCH HỌC NỘI DUNG KHÓA HỌC GIẢNG VIÊN
Tiết Buổi Tuần
96 24 8 15 1,200,000 Tối 2-4-6
(18h00 - 20h30)
- Kế toán đại cương
- Kế toán tài chính
- Kế toán máy
Khoa Kế toán (trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII))
60 15 5 15 750,000 Tối 2-4-6
(18h00 - 20h30)
- Kiến thức cơ bản về hóa đơn trong kê khai thuế
- Thuế GTGT; Thuế TNDN; Thuế TNCN
16 4 2 10 500,000 Tối 2-4-6
(18h00 - 20h30)
- Các văn bản pháp lý liên quan đến kế toán, thuế;
- Đọc hiểu các chỉ số trong báo cáo tài chính
-Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến BCTC
72 18 6 15 900,000 Tối 2-4-6
(18h00 - 20h30)
- Lựa chọn hình thức sổ kế toán và thiết lập hệ thống sổ kế toán;
- Thực hành ghi sổ kế toán bằng tay;
- Thực hành ghi sổ kế toán trên máy (Excel; phần mềm Misa;
- Thực hành lập báo cáo tài chính
32 8 3 10 900,000 Tối 2-4-6
(18h00 - 20h30)
- Các văn bản pháp lý liên quan đến kế toán, thuế;
- Tổ chức bộ máy kế toán trong Cty và mô tả công việc cho các bộ phận
- Lập báo cáo tài chính
- Đọc hiểu các chỉ số trong BCTC
- Phân tích các nhân số ảnh hưởng đến BCTC
- Kế toán quản trị và các quyết định quản lý
24 6 2 12 500,000 Tối 2-4-6
(18h00 - 20h30)
Tạo tập dữ liệu; trình bày dữ liệu giản đơn; kiểm định trung bình và phân tích phương sai; phân tích hồi quy và tương quan; đánh giá độ tin cậy thang đo và phân tích nhân tố; và các chủ đề tự chọn khác: phân khúc thị trường, bản đồ định vị thương hiệu, hồi quy Logistic, kiểm định phi tham số) Bộ môn Toán - Thống kê (trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII))
44 11 3 8 1,300,000 Tối 2-4-6
(18h00 - 20h30)
- Quản lý tiền lương trong doanh nghiệp
- Pháp luật lao động và vận dụng vào DN
- Chính sách BHXH, BHYT, BHTN & vận dụng vào DN
- Khoa QLLĐ
- Khoa Luật
- Bộ môn Bảo hiểm
16 4 2 10 500,000 Tối 2-4-6
(18h00 - 20h30)
- Xây dựng hệ thống thang bảng lương trong DN
- Hình thức & chế độ trả lương, thưởng trong DN
- Xây dựng quy chế trả lương, thưởng trong DN
- Quản trị tiền lương bằng Microsoft Excel.
Khoa Quản lý Lao động
12 3 1 10 400,000 Tối 2-4-6
(18h00 - 20h30)
- Khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của LLĐ
- Hợp đồng lao động, thoản ước lao động tập thể
- Kỷ luật, khen thưởng người lao động
- Quyền, nghĩa vụ người lao động
- Giải quyết tranh chấp lao động
Khoa Luật
16 4 2 10 500,000 Tối 2-4-6
(18h00 - 20h30)
- BHXH bắt buộc; BHXH tự nguyện; BH thất nghiệp
- Hướng dẫn quy trình và cách thiết lập các hồ sơ, biểu mẫu BHXH, BHYT; - Luật BHYT
- Giải đáp các thắc mắc của DN về những vấn đề có liên quan đến BHXH, BHTN và BHYT
Bộ môn Bảo hiểm
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc