NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ “Vai trò của hợp tác với doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII)”

13:37, 05/09/2019
6993
0

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

 “Vai trò của hợp tác với doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII)

Ngày 07/8/2019 tại phòng B3-02, tại Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội đã tổ chức nghiệm thu cấp đề tài “Vai trò của hợp tác với doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII)do ThS. Hồ Trần Quốc Hải làm chủ nhiệm.

1

Hội đồng phản biện đề tài gồm 05 thành viên, do Tiến sỹ Trần Quốc Việt làm chủ tịch hội đồng. Chủ nhiệm đề tài đã trình bày trước hội đồng kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu của nhóm tác giả. Theo đó, đề tài gồm 4 chương, tập trung nghiên cứu về vai trò hợp tác giữa CSII Đại học Lao động – Xã hội và các doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh của trường. Từ đó, nhóm tác giả đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh tại CSII Đại học Lao động – Xã hội.

2

Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu nghiêm túc và nhiệt tình của nhóm tác giả. Sau gần một giờ trình bày và phản biện đề tài, hội đồng nhất trí thông qua đề tài “Vai trò của hợp tác với doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII)do ThS. Hồ Trần Quốc Hải làm chủ nhiệm. Đề tài được đánh giá có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo về cơ sở lý luận cho các đề tài tiếp theo tại cơ sở II.

Người viết : Trần Hoàng Tuấn
Ý kiến bạn đọc
Danh Mục