NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ “AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ KHU VỰC KINH TẾ PHI CHÍNH THỨC- QUẬN 12 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”.

11:01, 05/01/2019
21894
0
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ “AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ KHU VỰC KINH TẾ PHI CHÍNH THỨC- QUẬN 12 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”.

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ “AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ KHU VỰC KINH TẾ PHI CHÍNH THỨC- QUẬN 12 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”.

Ngày 26/12/2018, tại Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở: “An sinh xã hội đối với người lao động nhập cư khu vực kinh tế phi chính thức tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày 26/12/2018, tại Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở: “An sinh xã hội đối với người lao động nhập cư khu vực kinh tế phi chính thức tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh” do ThS. Phạm Thanh Hải, Phó trưởng khoa Công tác xã hội làm chủ nhiệm, ThS. Hoàng Thị Thu Hoài và ThS. Vũ Thị Minh Phương làm thành viên.


Sau khi Thư ký công bố Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và giới thiệu đại biểu tham dự, TS. Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng cùng toàn thể đại biểu và nhóm nghiên cứu đã lắng nghe phần trình bày tóm tắt kết quả của nhóm nghiên cứu.

1

ThS. Phạm Thanh Hải trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài

Đề tài nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận an sinh xã hội đối với người lao động nhập cư khu vực kinh tế phi chính thức. Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp thúc đẩy phát triển chính sách an sinh xã hội đối với người lao động nhập cư khu vực kinh tế phi chính thức tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm mục đích làm rõ một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến tiếp cận an sinh xã hội đối với người lao động nhập cư khu vực kinh tế phi chính thức; khảo sát thu thập thông tin để đánh giá thực trạng cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận an sinh xã hội đối với người lao động nhập cư khu vực kinh tế phi chính thức thông qua đó đề xuất một số giải pháp thúc đẩy khả năng tiếp cận an sinh xã hội đối với người lao động nhập cư khu vực kinh tế phi chính thức.

2

Hội đồng nghiệm thi chụp hình lưu niệm cùng nhóm tác giả

Trên cơ sở thu thập thông tin đề tài đã làm rõ thực trạng cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận an sinh xã hội đối với người lao động nhập cư khu vực kinh tế phi chính thức. Qua biện luận, phân tích đề tài đã nêu lên bức tranh toàn cảnh về tiếp cận ASXH của người lao động nhập vực khu vực kinh tế phi chính thức và bằng mô hình hồi quy tuyến tính đề tài xác định 05 yếu tố tác động mạnh nhất đến khả năng tiếp cận ASXH. Qua số liệu điều tra, phân tích đề tài đã đi đến kết luận người lao động nhập cư gặp rất nhiều khó khăn trong tiếp cận các chính sách ASXH như các chương trình việc làm công, BHXH, BHYT,... Bên cạnh đó, người lao động nhập cư đều phải chấp nhận điều kiện làm việc kém, thu nhập thấp không ổn định, không được hưởng quyền và nghĩa vụ lao động,... không có tổ chức công đoàn đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Điều đáng tiếc nhất là an sinh xã hội chưa bao phủ lên số đông người lao động ở khu vực này. Kết quả nghiên cứu đã làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến tiếp cận an sinh xã hội đối với người lao động nhập cư khu vực kinh tế phi chính thức.

3

Nhóm tác giả chụp hình lưu niệm

Kết quả nghiệm thu đề tài đạt loại Khá và qua đó tác động đến các đơn vị chức năng liên quan có biện pháp tích cực để người dân nhập cư có khả năng tiếp cận An sinh xã hội khu vực phi chính thức.

 

Người viết : ThS. Nguyễn Thị Thảo
Ý kiến bạn đọc
Danh Mục