Thông báo Sinh viên

Thông báo số 310 V/v Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022

Thông báo số 310 V/v Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022

01:52, 19/07/2022
Thông báo số 310 V/v Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022
Thông báo số 315 V/v Thực hiện các nội dung của công tác sinh viên Quý III năm 2022

Thông báo số 315 V/v Thực hiện các nội dung của công tác sinh viên Quý III năm 2022

10:05, 14/07/2022
Thông báo số 315 V/v Thực hiện các nội dung của công tác sinh viên Quý III năm 2022
Thông báo số 309 V/v Tổ chức thi TOEIC Quốc tế (IIG)

Thông báo số 309 V/v Tổ chức thi TOEIC Quốc tế (IIG)

05:31, 13/07/2022
Thông báo số 309 V/v Tổ chức thi TOEIC Quốc tế (IIG)
Thông báo số 305 V/v Thời gian nghỉ hè đối với hệ đại học chính quy năm học 2021-2022

Thông báo số 305 V/v Thời gian nghỉ hè đối với hệ đại học chính quy năm học 2021-2022

09:43, 11/07/2022
Thông báo số 305 V/v Thời gian nghỉ hè đối với hệ đại học chính quy năm học 2021-2022
Thông báo số 295 V/v Nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ I (2021-2022)

Thông báo số 295 V/v Nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ I (2021-2022)

01:14, 06/07/2022
Thông báo số 295 V/v Nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ I (2021-2022)
Thông báo số 288 V/v Viết bài tham luận tham gia diễn đàn Khoa học sinh viên Quốc tế lần thứ 6-2022, chủ đề: "Kinh tế số - Xã hội số"

Thông báo số 288 V/v Viết bài tham luận tham gia diễn đàn Khoa học sinh viên Quốc tế lần thứ 6-2022, chủ đề: "Kinh tế số - Xã hội số"

03:21, 30/06/2022
Thông báo số 288 V/v Viết bài tham luận tham gia diễn đàn Khoa học sinh viên Quốc tế lần thứ 6-2022, chủ đề: "Kinh tế số - Xã hội số"
Thông báo số 276: V/v Đăng ký học phần trong học kỳ phụ năm học 2021-2022 thông qua hệ thống Quản lý đào tạo

Thông báo số 276: V/v Đăng ký học phần trong học kỳ phụ năm học 2021-2022 thông qua hệ thống Quản lý đào tạo

09:16, 21/06/2022
Thông báo số 276: V/v Đăng ký học phần trong học kỳ phụ năm học 2021-2022 thông qua hệ thống Quản lý đào tạo
Thông báo số 269: V/v Thực hiện hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ học tập đối với sinh viên NH 2021-2022

Thông báo số 269: V/v Thực hiện hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ học tập đối với sinh viên NH 2021-2022

09:41, 17/06/2022
Thông báo số 269: V/v Thực hiện hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ học tập đối với sinh viên NH 2021-2022
Thông báo số 266 V/v Triển khai kế hoạch học tập học học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh khóa 2020

Thông báo số 266 V/v Triển khai kế hoạch học tập học học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh khóa 2020

09:56, 16/06/2022
Thông báo số 266 V/v Triển khai kế hoạch học tập học học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh khóa 2020
Lịch thi kết thúc học phần các lớp học lại và cải thiện đợt 4 đợt 4 học kỳ 2 năm học 2021-2022

Lịch thi kết thúc học phần các lớp học lại và cải thiện đợt 4 đợt 4 học kỳ 2 năm học 2021-2022

12:07, 08/06/2022
Lịch thi kết thúc học phần các lớp học lại và cải thiện đợt 4 đợt 4 học kỳ 2 năm học 2021-2022
Danh Mục
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :