Thông báo Sinh viên

Thông báo số 28 Lịch sinh hoạt cố vấn học tập học kỳ II (2022-2023) các lớp Đại học hệ chính quy K2020, 2021, 2022

Thông báo số 28 Lịch sinh hoạt cố vấn học tập học kỳ II (2022-2023) các lớp Đại học hệ chính quy K2020, 2021, 2022

06:03, 06/02/2023
Thông báo số 28 Lịch sinh hoạt cố vấn học tập học kỳ II (2022-2023) các lớp Đại học hệ chính quy K2020, 2021, 2022
Thông báo số 26 V/v Phúc khảo bài thi KTHP Học kỳ I (Đợt 2) Năm học 2022-2023) hệ Chính quy

Thông báo số 26 V/v Phúc khảo bài thi KTHP Học kỳ I (Đợt 2) Năm học 2022-2023) hệ Chính quy

06:01, 06/02/2023
Thông báo số 26 V/v Phúc khảo bài thi KTHP Học kỳ I (Đợt 2) Năm học 2022-2023) hệ Chính quy
Thông báo số 18: V/v Thực hiện các nội dung của công tác sinh viên tháng 1-2023

Thông báo số 18: V/v Thực hiện các nội dung của công tác sinh viên tháng 1-2023

08:16, 12/01/2023
Thông báo số 18: V/v Thực hiện các nội dung của công tác sinh viên tháng 1-2023
Thông báo số 19: V/v Điều chỉnh hình thức học tập tuần I đợt 1 HK2 (2022-2023) đối với sinh viên chính quy K2020, K2021 và K2022

Thông báo số 19: V/v Điều chỉnh hình thức học tập tuần I đợt 1 HK2 (2022-2023) đối với sinh viên chính quy K2020, K2021 và K2022

08:14, 12/01/2023
Thông báo số 19: V/v Điều chỉnh hình thức học tập tuần I đợt 1 HK2 (2022-2023) đối với sinh viên chính quy K2020, K2021 và K2022
Thông báo số 562: V/v Điều chỉnh thời gian thi Ca sáng ngày 05/01/2023 đối với Đại học chính quy Khóa K2020

Thông báo số 562: V/v Điều chỉnh thời gian thi Ca sáng ngày 05/01/2023 đối với Đại học chính quy Khóa K2020

09:56, 30/12/2022
Thông báo số 562: V/v Điều chỉnh thời gian thi Ca sáng ngày 05/01/2023 đối với Đại học chính quy Khóa K2020
Thông báo số 556 V/v Nhận tiền học bổng học kỳ II năm học 2021-2022, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2022-2023

Thông báo số 556 V/v Nhận tiền học bổng học kỳ II năm học 2021-2022, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2022-2023

10:04, 23/12/2022
Thông báo số 556 V/v Nhận tiền học bổng học kỳ II năm học 2021-2022, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2022-2023
DANH SÁCH THI TIN HỌC CƠ BẢN 1 K2022 VÀ KHÓA CŨ

DANH SÁCH THI TIN HỌC CƠ BẢN 1 K2022 VÀ KHÓA CŨ

11:15, 21/12/2022
DANH SÁCH THI TIN HỌC CƠ BẢN 1 K2022 VÀ KHÓA CŨ
DANH SÁCH THI CƠ SỞ LẬP TRÌNH K2021

DANH SÁCH THI CƠ SỞ LẬP TRÌNH K2021

11:11, 21/12/2022
DANH SÁCH THI CƠ SỞ LẬP TRÌNH K2021
THÔNG BÁO SỐ 546 V/v Đăng ký học phần Giáo dục thể chất 2 đối với sinh viên chính quy K2022 và khóa trước

THÔNG BÁO SỐ 546 V/v Đăng ký học phần Giáo dục thể chất 2 đối với sinh viên chính quy K2022 và khóa trước

08:14, 20/12/2022
THÔNG BÁO SỐ 546 V/v Đăng ký học phần Giáo dục thể chất 2 đối với sinh viên chính quy K2022 và khóa trước
THÔNG BÁO SỐ 545 V/v Đăng ký các học phần học kỳ II năm học 2022-2023 thông qua hệ thống quản lý đào tạo

THÔNG BÁO SỐ 545 V/v Đăng ký các học phần học kỳ II năm học 2022-2023 thông qua hệ thống quản lý đào tạo

07:51, 20/12/2022
THÔNG BÁO SỐ 545 V/v Đăng ký các học phần học kỳ II năm học 2022-2023 thông qua hệ thống quản lý đào tạo
Danh Mục
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :