Thông báo Sinh viên

Thông báo số 264 V/v Đăng ký các học phần học kỳ I năm học 2023-2024 thông qua hệ thống Quản lý Đào tạo

Thông báo số 264 V/v Đăng ký các học phần học kỳ I năm học 2023-2024 thông qua hệ thống Quản lý Đào tạo

15:13, 09/08/2023
Thông báo số 264 V/v Đăng ký các học phần học kỳ I năm học 2023-2024 thông qua hệ thống Quản lý Đào tạo
Thông báo số 253 Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 2 Học kỳ phụ Năm học 2022-2023 Đại học chính quy K2019, 2020, 2021, 2022

Thông báo số 253 Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 2 Học kỳ phụ Năm học 2022-2023 Đại học chính quy K2019, 2020, 2021, 2022

13:52, 24/07/2023
Thông báo số 253 Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 2 Học kỳ phụ Năm học 2022-2023 Đại học chính quy K2019, 2020, 2021, 2022
Thông báo số 235: Lịch thi kết thúc học phần đợt 1 học kỳ phụ năm học 2022-2023 Hệ: Đại học chính quy

Thông báo số 235: Lịch thi kết thúc học phần đợt 1 học kỳ phụ năm học 2022-2023 Hệ: Đại học chính quy

09:37, 13/07/2023
Thông báo số 235: Lịch thi kết thúc học phần đợt 1 học kỳ phụ năm học 2022-2023 Hệ: Đại học chính quy
Thông báo số 228: V/v Phúc khảo bài thi KTHP học kỳ II (Đợt 2) Năm học (2022-2023) - Hệ: Chính quy

Thông báo số 228: V/v Phúc khảo bài thi KTHP học kỳ II (Đợt 2) Năm học (2022-2023) - Hệ: Chính quy

18:08, 10/07/2023
Thông báo số 228: V/v Phúc khảo bài thi KTHP học kỳ II (Đợt 2) Năm học (2022-2023) - Hệ: Chính quy
THÔNG BÁO SỐ 187 V/v Thực tập tốt nghiệp đợt 2 Khóa 2019 và khóa các khóa cũ

THÔNG BÁO SỐ 187 V/v Thực tập tốt nghiệp đợt 2 Khóa 2019 và khóa các khóa cũ

15:50, 06/06/2023
THÔNG BÁO SỐ 187 V/v Thực tập tốt nghiệp đợt 2 Khóa 2019 và khóa các khóa cũ
Thông báo số 180: V/v Thực hiện các nội dung của công tác sinh viên tháng 6 & 7 năm 2023

Thông báo số 180: V/v Thực hiện các nội dung của công tác sinh viên tháng 6 & 7 năm 2023

07:30, 01/06/2023
Thông báo số 180: V/v Thực hiện các nội dung của công tác sinh viên tháng 6 & 7 năm 2023
Thông báo số 171: Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 2 Năm học 2022-2023 Đại học chính quy K2019, 2020, 2021, 2022 (điều chỉnh)

Thông báo số 171: Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 2 Năm học 2022-2023 Đại học chính quy K2019, 2020, 2021, 2022 (điều chỉnh)

11:59, 29/05/2023
Thông báo 171 Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 2 Năm học 2022-2023 Đại học chính quy K2019, 2020, 2021, 2022 (điều chỉnh)
Thông báo số 174 V/v Đăng ký học phần trong học kỳ phụ năm học 2022-2023 thông qua hệ thống quản lý đào tạo

Thông báo số 174 V/v Đăng ký học phần trong học kỳ phụ năm học 2022-2023 thông qua hệ thống quản lý đào tạo

16:20, 26/05/2023
Thông báo số 174 V/v Đăng ký học phần trong học kỳ phụ năm học 2022-2023 thông qua hệ thống quản lý đào tạo
Thông báo Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 2 Năm học 2022-2023 Đại học chính quy K2019, 2020, 2021, 2022

Thông báo Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 2 Năm học 2022-2023 Đại học chính quy K2019, 2020, 2021, 2022

14:21, 25/05/2023
Thông báo 171 Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 2 Năm học 2022-2023 Đại học chính quy K2019, 2020, 2021, 2022
Thông báo số 168 V/v Thời gian nghỉ hè đối với hệ đại học chính quy năm học 2022-2023

Thông báo số 168 V/v Thời gian nghỉ hè đối với hệ đại học chính quy năm học 2022-2023

16:47, 24/05/2023
Thông báo số 168 V/v Thời gian nghỉ hè đối với hệ đại học chính quy năm học 2022-2023
Danh Mục
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :  
Hotline