Thông báo

Thông báo V/v Nhận tiền miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2022-2023

13:40, 20/05/2023
Thông báo số 162: V/v Nhận tiền miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2022-2023

Thông báo số 160 V/v Triển khai kế hoạch học tập học phần GDQP&AN cho sinh viên K2021 hệ Đại học chính quy

16:05, 17/05/2023
Thông báo số 160 V/v Triển khai kế hoạch học tập học phần GDQP&AN cho sinh viên K2021 hệ Đại học chính quy"

Thư mời tham dự Hội thảo Khoa học "Đào tạo chuyên ngành Hệ thống thông tin Quản lý và xu hướng phát triển tại cơ sở 2 trường Đại học LĐ-XH"

11:08, 15/05/2023
Thư mời tham dự Hội thảo Khoa học "Đào tạo chuyên ngành Hệ thống thông tin Quản lý và xu hướng phát triển tại cơ sở 2 trường Đại học LĐ-XH"

Thư mời viết bài tham gia Hội thảo Khoa học "Dạy và học tiếng Anh trong thời đại mới - Thực trạng và xu hướng"

15:36, 16/04/2023
Thư mời viết bài tham gia Hội thảo Khoa học "Dạy và học tiếng Anh trong thời đại mới - Thực trạng và xu hướng"
Thông báo V/v Nhận tiền miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2022-2023

Thông báo V/v Nhận tiền miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2022-2023

13:40, 20/05/2023
Thông báo số 162: V/v Nhận tiền miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2022-2023
Thông báo số 160 V/v Triển khai kế hoạch học tập học phần GDQP&AN cho sinh viên K2021 hệ Đại học chính quy

Thông báo số 160 V/v Triển khai kế hoạch học tập học phần GDQP&AN cho sinh viên K2021 hệ Đại học chính quy

16:05, 17/05/2023
Thông báo số 160 V/v Triển khai kế hoạch học tập học phần GDQP&AN cho sinh viên K2021 hệ Đại học chính quy"
Thư mời tham dự Hội thảo Khoa học "Đào tạo chuyên ngành Hệ thống thông tin Quản lý và xu hướng phát triển tại cơ sở 2 trường Đại học LĐ-XH"

Thư mời tham dự Hội thảo Khoa học "Đào tạo chuyên ngành Hệ thống thông tin Quản lý và xu hướng phát triển tại cơ sở 2 trường Đại học LĐ-XH"

11:08, 15/05/2023
Thư mời tham dự Hội thảo Khoa học "Đào tạo chuyên ngành Hệ thống thông tin Quản lý và xu hướng phát triển tại cơ sở 2 trường Đại học LĐ-XH"
Thư mời viết bài tham gia Hội thảo Khoa học "Dạy và học tiếng Anh trong thời đại mới - Thực trạng và xu hướng"

Thư mời viết bài tham gia Hội thảo Khoa học "Dạy và học tiếng Anh trong thời đại mới - Thực trạng và xu hướng"

15:36, 16/04/2023
Thư mời viết bài tham gia Hội thảo Khoa học "Dạy và học tiếng Anh trong thời đại mới - Thực trạng và xu hướng"
Thông báo số 116 V/v Tổ chức đối thoại sinh viên năm học 2022-2023

Thông báo số 116 V/v Tổ chức đối thoại sinh viên năm học 2022-2023

07:39, 13/04/2023
Thông báo số 116 V/v Tổ chức đối thoại sinh viên năm học 2022-2023
Kế hoạch học kỳ 2 - Đại học liên thông, Đại học hệ vừa làm vừa học ngành Kế toán & ngành Quản trị nhân lực TP. Hồ Chí Minh K2022

Kế hoạch học kỳ 2 - Đại học liên thông, Đại học hệ vừa làm vừa học ngành Kế toán & ngành Quản trị nhân lực TP. Hồ Chí Minh K2022

18:09, 10/04/2023
Kế hoạch học kỳ 2 - Đại học liên thông, Đại học hệ vừa làm vừa học ngành Kế toán & ngành Quản trị nhân lực TP. Hồ Chí Minh K2022
Thông báo Vv đôn đốc sinh viên đóng bảo hiểm y tế cho sinh viên năm học 2022 - 2023

Thông báo Vv đôn đốc sinh viên đóng bảo hiểm y tế cho sinh viên năm học 2022 - 2023

14:57, 20/03/2023
Thông báo Vv đôn đốc sinh viên đóng bảo hiểm y tế cho sinh viên năm học 2022 - 2023
Danh Mục
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :