Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 20/5 đến ngày 26/5 năm 2019

Lịch công tác tuần từ ngày 20/5 đến ngày 26/5 năm 2019

00:21, 19/05/2019
https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpZnpWeXJ1VnpoLVBBMEVxY09MUFp5RDFycTI0/view?usp=drivesdk

Cập nhật ngày 6/5: Lịch công tác tuần từ ngày 06/5 đến ngày 12/5 năm 2019

16:46, 05/05/2019
https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpYTRBYXM0QkJfSHV4NXBmRVU4YThhTkNjblNB/view?usp=drivesdk
Cập nhật ngày 2/5 Lịch công tác tuần từ ngày 29/4 đến ngày 5/5 năm 2019

Cập nhật ngày 2/5 Lịch công tác tuần từ ngày 29/4 đến ngày 5/5 năm 2019

16:33, 26/04/2019
https://drive.google.com/file/d//view?usp=drivesdk
Cập nhật ngày 23/5: Lịch công tác tuần từ ngày 20/5 đến ngày 26/5 năm 2019

Lịch công tác tuần từ ngày 20/5 đến ngày 26/5 năm 2019

00:21, 19/05/2019
https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpZnpWeXJ1VnpoLVBBMEVxY09MUFp5RDFycTI0/view?usp=drivesdk
Cập nhật ngày 6/5: Lịch công tác tuần từ ngày 06/5 đến ngày 12/5 năm 2019

Cập nhật ngày 6/5: Lịch công tác tuần từ ngày 06/5 đến ngày 12/5 năm 2019

16:46, 05/05/2019
https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpYTRBYXM0QkJfSHV4NXBmRVU4YThhTkNjblNB/view?usp=drivesdk
Cập nhật ngày 2/5 Lịch công tác tuần từ ngày 29/4 đến ngày 5/5 năm 2019

Cập nhật ngày 2/5 Lịch công tác tuần từ ngày 29/4 đến ngày 5/5 năm 2019

16:33, 26/04/2019
https://drive.google.com/file/d//view?usp=drivesdk
Cập nhật ngày 12/4/2019: Lịch công tác tuần từ ngày 08/4 đến ngày 14/4 năm 2019

Cập nhật ngày 12/4/2019: Lịch công tác tuần từ ngày 08/4 đến ngày 14/4 năm 2019

21:42, 05/04/2019
https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpRjRzWEU3OVNpTlNyTmZzaUQwUjM0NTFjS0x3/view?usp=drivesdk
Lịch công tác tuần từ ngày 25/3 đến ngày 31/3 năm 2019

Lịch công tác tuần từ ngày 25/3 đến ngày 31/3 năm 2019

20:37, 24/03/2019
https://drive.google.com/file/d//view?usp=drivesdk
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :