Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 16/9 đến ngày 22/9 năm 2019

Lịch công tác tuần từ ngày 16/9 đến ngày 22/9 năm 2019

07:27, 16/09/2019
Lịch công tác tuần từ ngày 16/2ngày 22/9 năm 2019
Cập nhật: Lịch công tác tuần từ ngày 9/9 đến ngày 15/9 năm 2019

Cập nhật: Lịch công tác tuần từ ngày 9/9 đến ngày 15/9 năm 2019

20:54, 08/09/2019
Lịch công tác tuần từ ngày 9/9 đến ngày 15/9 năm 2019

Lịch công tác tuần từ ngày 2/9 đến ngày 8/9 năm 2019

19:46, 01/09/2019
Lịch công tác tuần từ ngày 2/9 đến ngày 8/9 năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 14/01 đến ngày 20/01 năm 2019

Lịch công tác tuần từ ngày 14/01 đến ngày 20/01 năm 2019

19:56, 13/01/2019
https://drive.google.com/file/d//view?usp=sharing
Lịch công tác tuần từ ngày 07/01 năm 2019 đến 13/01 năm 2019

Lịch công tác tuần từ ngày 07/01 năm 2019 đến 13/01 năm 2019

18:52, 06/01/2019
 https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpcW1jMExxeDF0YnpiN3RXOThzZTBSUEhONHJV/view?usp=drivesdk
Lịch công tác tuần từ ngày 31/12 năm 2018 đến 06/01 năm 2019

Lịch công tác tuần từ ngày 31/12 năm 2018 đến 06/01 năm 2019

16:51, 30/12/2018
https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpTVdUaHFsaDFjeXB2RjZ2MlFkczc5TFk4WFo0/view?usp=drivesdk
Cập nhật: Lịch công tác tuần từ 24/12đến 30/12 năm 2018

Cập nhật: Lịch công tác tuần từ 24/12đến 30/12 năm 2018

19:07, 23/12/2018
 https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpbF9UR2ZuLUFJSHVUZWY3ZVloS3l5QU9BRmVr/view?usp=drivesdk
Cập nhật: Lịch công tác tuần từ 17/12đến 23/12 năm 2018

Cập nhật: Lịch công tác tuần từ 17/12đến 23/12 năm 2018

11:12, 17/12/2018
https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpUVdxYW9RRXNRYndsMzBjTzkyWlNLbWw4VHBJ/view?usp=drivesdk
Cập nhật: Lịch công tác tuần từ 10/12đến 16/12 năm 2018

Cập nhật: Lịch công tác tuần từ 10/12đến 16/12 năm 2018

16:27, 09/12/2018
https://drive.google.com/file/d//view?usp=sharing
Danh Mục
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :