Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 05/12/2017 đến ngày 12/12/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 05/12/2017 đến ngày 12/12/2017

21:35, 03/12/2017
https://drive.google.com/file/d//view?usp=drivesdk
Lịch công tác tuần từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017

21:35, 19/11/2017
https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpRXpBV3JRVjlMSUwyZ0VkbHJUbldtdHA0eHhj/view?usp=drivesdk
Lịch công tác tuần từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017

09:10, 12/11/2017
https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpdVJBRno1RDNFbzVFblhwU1FLX1dMZXkxY0NZ/view?usp=drivesdk
Lịch công tác tuần từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017

17:09, 05/11/2017
https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpZkpyOWh4d2FDTEdaVmtQV284ODNkZGhrQ1FB/view?usp=drivesdk
Lịch công tác tuần từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017

20:29, 29/10/2017
https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpVXljWTlzUEdsTFB6NGt6bWlBQndaNXNha1Rr/view?usp=drivesdk
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :