Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 14/01 đến ngày 20/01 năm 2019

Lịch công tác tuần từ ngày 14/01 đến ngày 20/01 năm 2019

19:56, 13/01/2019
https://drive.google.com/file/d//view?usp=sharing
Lịch công tác tuần từ ngày 07/01 năm 2019 đến 13/01 năm 2019

Lịch công tác tuần từ ngày 07/01 năm 2019 đến 13/01 năm 2019

18:52, 06/01/2019
 https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpcW1jMExxeDF0YnpiN3RXOThzZTBSUEhONHJV/view?usp=drivesdk
Lịch công tác tuần từ ngày 31/12 năm 2018 đến 06/01 năm 2019

Lịch công tác tuần từ ngày 31/12 năm 2018 đến 06/01 năm 2019

16:51, 30/12/2018
https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpTVdUaHFsaDFjeXB2RjZ2MlFkczc5TFk4WFo0/view?usp=drivesdk
Cập nhật: Lịch công tác tuần từ 24/12đến 30/12 năm 2018

Cập nhật: Lịch công tác tuần từ 24/12đến 30/12 năm 2018

19:07, 23/12/2018
 https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpbF9UR2ZuLUFJSHVUZWY3ZVloS3l5QU9BRmVr/view?usp=drivesdk
Cập nhật: Lịch công tác tuần từ 17/12đến 23/12 năm 2018

Cập nhật: Lịch công tác tuần từ 17/12đến 23/12 năm 2018

11:12, 17/12/2018
https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpUVdxYW9RRXNRYndsMzBjTzkyWlNLbWw4VHBJ/view?usp=drivesdk
Cập nhật: Lịch công tác tuần từ 10/12đến 16/12 năm 2018

Cập nhật: Lịch công tác tuần từ 10/12đến 16/12 năm 2018

16:27, 09/12/2018
https://drive.google.com/file/d//view?usp=sharing
Cập nhật: Lịch công tác tuần từ ngày 3/12 đến ngày 9/12 năm 2018

Cập nhật: Lịch công tác tuần từ ngày 3/12 đến ngày 9/12 năm 2018

16:32, 02/12/2018
https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpcVJyYWFSQkplTEtpWGpMN1dNaERUQW8yUjc4/view?usp=drivesdk
Lịch công tác tuần từ ngày 26/11 đến ngày 02/12 năm 2018

Lịch công tác tuần từ ngày 26/11 đến ngày 02/12 năm 2018

18:08, 25/11/2018
https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpVXpKekJLTWs4MFdaWlZSdEJWOUZCWFNXa1Fr/view?usp=drivesdk
Danh Mục
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :