Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 15/1/2018 đến ngày 21/1/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 15/1/2018 đến ngày 21/1/2018

11:52, 14/01/2018
https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpUnRsaW5SYkFSeVdCUkg4QmtiRzZkRXVUb3k0/view?usp=drivesdk
Cập nhật: Lịch công tác tuần từ ngày 8/1/2018 đến ngày 14/1/2018

Cập nhật: Lịch công tác tuần từ ngày 8/1/2018 đến ngày 14/1/2018

22:00, 07/01/2018
https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpakpiTkVDLXpZTFR0NkdLUmQyUml3ZnBRYUM4/view?usp=drivesdk
Cập nhật: Lịch công tác tuần từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017

Cập nhật: Lịch công tác tuần từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017

16:37, 24/12/2017
https://drive.google.com/file/d/11i5_m8SgnPRhljdW9iO6UgsrRO8X_Ol-/view?usp=sharing
Lịch công tác tuần từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017

20:14, 17/12/2017
https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpWjhBWm4yWWtINXh0SWd1MVByS3JtM0xzSS1v/view?usp=drivesdk
Lịch công tác tuần từ ngày 05/12/2017 đến ngày 12/12/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 05/12/2017 đến ngày 12/12/2017

21:35, 03/12/2017
https://drive.google.com/file/d//view?usp=drivesdk
Lịch công tác tuần từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017

21:35, 19/11/2017
https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpRXpBV3JRVjlMSUwyZ0VkbHJUbldtdHA0eHhj/view?usp=drivesdk
Lịch công tác tuần từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017

09:10, 12/11/2017
https://drive.google.com/file/d/0B_49VAe10UwpdVJBRno1RDNFbzVFblhwU1FLX1dMZXkxY0NZ/view?usp=drivesdk
Danh Mục
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :