Thông báo Sinh viên

Thông báo số 180: V/v Thực hiện các nội dung của công tác sinh viên tháng 6 & 7 năm 2023

Thông báo số 180: V/v Thực hiện các nội dung của công tác sinh viên tháng 6 & 7 năm 2023

07:30, 01/06/2023
Thông báo số 180: V/v Thực hiện các nội dung của công tác sinh viên tháng 6 & 7 năm 2023
Thông báo số 171: Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 2 Năm học 2022-2023 Đại học chính quy K2019, 2020, 2021, 2022 (điều chỉnh)

Thông báo số 171: Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 2 Năm học 2022-2023 Đại học chính quy K2019, 2020, 2021, 2022 (điều chỉnh)

11:59, 29/05/2023
Thông báo 171 Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 2 Năm học 2022-2023 Đại học chính quy K2019, 2020, 2021, 2022 (điều chỉnh)
Thông báo số 174 V/v Đăng ký học phần trong học kỳ phụ năm học 2022-2023 thông qua hệ thống quản lý đào tạo

Thông báo số 174 V/v Đăng ký học phần trong học kỳ phụ năm học 2022-2023 thông qua hệ thống quản lý đào tạo

16:20, 26/05/2023
Thông báo số 174 V/v Đăng ký học phần trong học kỳ phụ năm học 2022-2023 thông qua hệ thống quản lý đào tạo
Thông báo Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 2 Năm học 2022-2023 Đại học chính quy K2019, 2020, 2021, 2022

Thông báo Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 2 Năm học 2022-2023 Đại học chính quy K2019, 2020, 2021, 2022

14:21, 25/05/2023
Thông báo 171 Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 2 Năm học 2022-2023 Đại học chính quy K2019, 2020, 2021, 2022
Thông báo số 169 V/v Học học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh của sinh viên K2021 hệ chính quy

Thông báo số 169 V/v Học học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh của sinh viên K2021 hệ chính quy

16:48, 24/05/2023
Thông báo số 169 V/v Học học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh của sinh viên K2021 hệ chính quy
Thông báo số 168 V/v Thời gian nghỉ hè đối với hệ đại học chính quy năm học 2022-2023

Thông báo số 168 V/v Thời gian nghỉ hè đối với hệ đại học chính quy năm học 2022-2023

16:47, 24/05/2023
Thông báo số 168 V/v Thời gian nghỉ hè đối với hệ đại học chính quy năm học 2022-2023
Thông báo số 149: V/v Nghỉ học sáng Thứ 7, ngày 13 tháng 05 năm 2023

Thông báo số 149: V/v Nghỉ học sáng Thứ 7, ngày 13 tháng 05 năm 2023

16:48, 10/05/2023
Thông báo số 149: V/v Nghĩ học sáng Thứ 7, ngày 13 tháng 05 năm 2023
Thông báo số 152 V/v Nhận tiền học bổng học kỳ I năm học 2022-2023

Thông báo số 152 V/v Nhận tiền học bổng học kỳ I năm học 2022-2023

16:45, 10/05/2023
Fwd: Thông báo số 152 V/v Nhận tiền học bổng học kỳ I năm học 2022-2023
Thông báo V/v Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm Lịch, Lễ 30/4 và 01/5 năm 2023 (Đối với sinh viên)

Thông báo V/v Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm Lịch, Lễ 30/4 và 01/5 năm 2023 (Đối với sinh viên)

15:17, 21/04/2023
Thông báo V/v Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm Lịch, Lễ 30/4 và 01/5 năm 2023 (Đối với sinh viên)
Thông báo số 127 V/v Tổ chức đối thoại sinh viên năm 2022-2023

Thông báo số 127 V/v Tổ chức đối thoại sinh viên năm 2022-2023

12:31, 20/04/2023
Thông báo số 127 V/v Tổ chức đối thoại sinh viên năm 2022-2023
Danh Mục
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :