NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU MUA BẢO HIỂM CÂY CAO SU CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH TRỒNG CÂY CAO SU TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC”

09:55, 04/11/2018
61608
0

Chiều 31/10/2018, tại Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở “Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu mua bảo hiểm cây cao su của các hộ gia đình trồng cao su tại tỉnh Bình Phước” do ThS. Hoàng Võ Hằng Phương, giảng viên Khoa Bảo hiểm làm chủ nhiệm, ThS. Trương Anh Tuấn và ThS. Phạm Thị Tường Vi làm thành viên.

Sau khi Thư ký công bố Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và giới thiệu đại biểu tham dự, TS. Tôn Thất Viên, Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng cùng toàn thể đại biểu và nhóm nghiên cứu đã lắng nghe phần trình bày tóm tắt kết quả của nhóm nghiên cứu.1_2

ThS. Hoàng Võ Hằng Phương trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài

Đề tài nghiên cứu về nhu cầu mua bảo hiểm cây cao su của các hộ gia đình trồng cao su tại tỉnh Bình Phước, với phạm vi phân tích tập trung vào đặc điểm của các chủ hộ cao su tiểu điền, nhận thức về rủi ro, mức độ ứng phó với rủi ro, nhận thức về bảo hiểm cây cao su, sự hỗ trợ của nhà nước, địa phương và xã hội tác động lên nhu cầu mua bảo hiểm cây cao su. Phân tích định lượng cho thấy trong khi nhận thức rủi ro có tác động yếu nhất trong các nhân tố thì mức độ ứng phó với rủi ro lại ảnh hưởng nhiều nhất lên nhu cầu mua bảo hiểm cây cao su của các nông hộ trồng cao su.

Kết quả này cho thấy nhận thức về rủi ro đối với các nông hộ có tồn tại nhưng chưa đủ mạnh để có thể được phản ánh một cách rõ ràng trong tương quan với nhu cầu mua bảo hiểm. Bên cạnh đó nhóm tác giả cũng thấy được sự ảnh hưởng từ các yếu tố về nhận thức nhận thức về bảo hiểm cây cao su, sự hỗ trợ của nhà nước, địa phương và xã hội lên nhu cầu mua bảo hiểm cây cao su. Trong số các đặc điểm của nông hộ thì chỉ có yếu tố vay vốn là có ý nghĩa thống kê. Một số khuyến nghị cho chính phủ, địa phương, và các công ty bảo hiểm được đề xuất dựa trên kết quả nghiên cứu.

2_2

Hội đồng nghiệm thu chụp hình lưu niệm cùng nhóm tác giả thực hiện đề tài

Kết quả nghiệm thu đề tài đạt loại Tốt và hướng sắp đến, nhóm đề tài sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều hình thức mua bảo hiểm trong nông nghiệp nhằm hỗ trợ tối ưu cho cuộc sống của bà con nông dân.

Người viết : ThS. Nguyễn Thị Thảo