NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN

16:35, 30/01/2024
684
0

Vào ngày 24/01/2024, Khoa Kế toán đã tổ chức thành công buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023. Đây là một trong những hoạt động định kỳ hàng năm và luôn được Khoa Kế toán đẩy mạnh giúp sinh viên nâng cao khả năng tự học và rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học.

Buổi nghiệm thu có 3 đề tài bao gồm (1) Đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngành kế toán tại trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII)”; (2) Đề tài: “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Điện Cơ Anh Hội”, và (3) Đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn đơn vị để làm việc của sinh viên ngành Kế toán Trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII)”. Với mỗi đề tài, các nhóm đã đưa ra những lý do nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực trạng nghiên cứu đầy đủ. Sau đó, phần thuyết trình của sinh viên cũng làm nổi bật các phân tích thông qua các những phương pháp nghiên cứu và những giải pháp cụ thể cho từng vấn đề được đề cập đến.

Đối với đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngành kế toán tại trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII)”, có ý nghĩa thực tế đối với công tác hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên nhà trường, nhóm tác giả nhận biết được những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa kế toán của Cơ sở II, trường Đại học Lao động - Xã hội, từ đó đề xuất các kiến nghị để nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa kế toán, Cơ sở II trường Đại học Lao động - Xã hội.

1_01_2023

2_01_2023

Đối với đề tài: “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Điện Cơ Anh Hội”, các bạn sinh viên đã đưa ra được tình trạng thực tế cũng như những hạn chế và ưu điểm của về công tác tổ chức doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Anh Hội. Qua đó, nhóm tác giả đã đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề.

3_01_2023

4_01_2023

Nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là một tài sản vô hình trong mỗi một tổ chức, một quốc gia vì nó đóng vai trò thúc đẩy hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, đối với việc lựa chọn đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn đơn vị để làm việc của sinh viên ngành Kế toán Trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII)” để nghiên cứu, tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nơi làm việc của sinh viên là một chủ đề thiết thực. Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả một mặt giúp chính sinh viên có cơ hội xác định lại mục tiêu nghề nghiệp của mình, mặc khác giúp các nhà quản lý có cơ hội nhận diện và cải thiện các chính sách phù hợp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

5_01_2023

Sau mỗi phần thuyết trình của các nhóm, Hội đồng phản biện đều đánh giá cao về năng lực nghiên cứu và tinh thần học tập của các nhóm, đồng thời các nhóm cũng nhận được những nhận xét chi tiết về những điểm cần hoàn thiện và những lưu ý khi thực hiện nghiên cứu khoa học từ phía các Thầy/Cô thành viên trong Hội đồng. Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh viên Khoa Kế toán đã có được những trải nghiệm nghiên cứu cũng như trau dồi những kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm…

Người viết : ThS. Huỳnh Thị Thúy Phượng - GV K.KT
Danh Mục
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :  
Hotline