Thông báo Sinh viên

Nhận đơn phúc khảo bài thi KTHP HK hè Năm học 2017 - 2018

Nhận đơn phúc khảo bài thi KTHP HK hè Năm học 2017 - 2018

18:15, 23/08/2018
https://drive.google.com/a/ldxh.edu.vn/file/d//view?usp=drivesdk
Kế hoạch 97 Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa năm học 2018-2019"

Kế hoạch 97 Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa năm học 2018-2019"

11:17, 15/08/2018
https://drive.google.com/a/ldxh.edu.vn/file/d//view?usp=drivesdk
V/v Đăng ký các học phần học kỳ II Năm học 2018-2019 qua hệ thống quản lý đào tạo

V/v Đăng ký các học phần học kỳ II Năm học 2018-2019 qua hệ thống quản lý đào tạo

16:05, 05/08/2018
https://drive.google.com/a/ldxh.edu.vn/file/d/0Bw_HQ8v_4SE4QmNTRjBKeDJ0dUU2MG9qRkk2aXJjU1RVb2Vj/view?usp=drivesdk
Danh Mục
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :