Thông báo Sinh viên

Thông báo số 292: Lịch nộp tiểu luận và thi vấn đáp các lớp Đại học VLVH K2020 Tp.HCM

Thông báo số 292: Lịch nộp tiểu luận và thi vấn đáp các lớp Đại học VLVH K2020 Tp.HCM

21:34, 20/08/2021
Thông báo số 292:Lịch nộp tiểu luận và thi vấn đáp các lớp Đại học VLVH K2020 Tp.HCM
Thông báo số 291: Lịch nộp Tiểu luận và thi vấn đáp lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Ngành: Quản trị nhân lực Tp.HCM K2019

Thông báo số 291: Lịch nộp Tiểu luận và thi vấn đáp lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Ngành: Quản trị nhân lực Tp.HCM K2019

21:29, 20/08/2021
Thông báo số 291: Lịch nộp Tiểu luận và thi vấn đáp lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Ngành: Quản trị nhân lực Tp.HCM K2019
Thông báo số 290: Lịch nộp Tiểu luận lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, ngành Kế toán Tp.HCM K2019

Thông báo số 290: Lịch nộp Tiểu luận lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, ngành Kế toán Tp.HCM K2019

21:26, 20/08/2021
Thông báo số 290: Lịch nộp Tiểu luận lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, ngành Kế toán Tp.HCM K2019
Thông báo số 287: Lịch nộp tiểu luận và thi vấn đáp lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học, ngành: Quản trị nhân lực Tp.HCM K2018

Thông báo số 287: Lịch nộp tiểu luận và thi vấn đáp lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học, ngành: Quản trị nhân lực Tp.HCM K2018

16:30, 20/08/2021
Thông báo số 287: Lịch nộp tiểu luận và thi vấn đáp lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học, ngành: Quản trị nhân lực Tp.HCM K2018
Thông báo số 286: Lịch nộp tiểu luận và thi vấn đáp lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức VLVH, ngành Kế toán Tp.HCM K2018

Thông báo số 286: Lịch nộp tiểu luận và thi vấn đáp lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức VLVH, ngành Kế toán Tp.HCM K2018

16:24, 20/08/2021
Thông báo số 286: Lịch nộp tiểu luận và thi vấn đáp lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức VLVH, ngành Kế toán Tp.HCM K2018
Kế hoạch số 89: Kế hoạch thực tập tốt nghiệp lớp liên thông từ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH, Ngành: Kế toán Tp.HCM K2018

Kế hoạch số 89: Kế hoạch thực tập tốt nghiệp lớp liên thông từ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH, Ngành: Kế toán Tp.HCM K2018

16:15, 20/08/2021
Kế hoạch số 89: Kế hoạch thực tập tốt nghiệp lớp liên thông từ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH, Ngành: Kế toán Tp.HCM K2018
Quyết định số 367 V/v Công nhận kết quả rèn luyện đối với sinh viên học kỳ I năm học 2020-2021

Quyết định số 367 V/v Công nhận kết quả rèn luyện đối với sinh viên học kỳ I năm học 2020-2021

13:50, 25/06/2021
Quyết định số 367 V/v Công nhận kết quả rèn luyện đối với sinh viên học kỳ I năm học 2020-2021
Thông báo Lịch học & DS email sinh viên các lớp đại học VLVH TP K2020

Thông báo Lịch học & DS email sinh viên các lớp đại học VLVH TP K2020

13:10, 01/06/2021
Thông báo Lịch học & DS email sinh viên các lớp đại học VLVH TP K2020
Thông báo số 184 V/v Thay đổi hình thức học tập cho sinh viên các hệ đào tạo từ ngày 10/05/2021

Thông báo số 184 V/v Thay đổi hình thức học tập cho sinh viên các hệ đào tạo từ ngày 10/05/2021

15:17, 07/05/2021
Thông báo số 184 V/v Thay đổi hình thức học tập cho sinh viên các hệ đào tạo từ ngày 10/05/2021
Nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ II (Đợt 1) Năm 2020-2021, Hệ chính quy

Nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ II (Đợt 1) Năm 2020-2021, Hệ chính quy

13:16, 29/04/2021
Nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ II (Đợt 1) Năm 2020-2021, Hệ chính quy
Danh Mục
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :