BIỂU ĐỒ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY K2014

14:34, 02/06/2020
3017
0

BIỂU ĐỒ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM

SAU KHI RA TRƯỜNG CỦA  SINH VIÊN ĐẠI HỌC K2014 HỆ CHÍNH QUY (*)

1

2

3

4

5

6

* Thông tin trích lục từ bảng khảo sát Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
Hotline