BIỂU ĐỒ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY K2012

10:25, 21/03/2018
3550
0

BIỂU ĐỒ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM

SAU KHI RA TRƯỜNG CỦA  SINH VIÊN ĐẠI HỌC K2012 HỆ CHÍNH QUY (*)

111213_1141516_2* Thông tin trích lục từ bảng khảo sát Phòng Công tác Sinh viên

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
Hotline