BIỂU ĐỒ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY K2011, K2010, K2009

13:59, 20/03/2018
4000
0

BIỂU ĐỒ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM

SAU KHI RA TRƯỜNG CỦA  SINH VIÊN ĐẠI HỌC K2011, K2010, K2009 HỆ CHÍNH QUY (*)

sv1sv02sv03sv04sv06sv05

* Thông tin trích lục từ bảng khảo sát Phòng Công tác Sinh viên

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
Hotline