BIỂU ĐỒ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY K2013

21:46, 15/03/2019
2594
0

BIỂU ĐỒ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM

SAU KHI RA TRƯỜNG CỦA  SINH VIÊN ĐẠI HỌC K2013 HỆ CHÍNH QUY (*)

 

ttvl

 

cvhtbplv

cqlvdblv

CVPH

tnbq

 

* Thông tin trích lục từ bảng khảo sát Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc