Lịch thi

THÔNG BÁO THI CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

THÔNG BÁO THI CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO

10:44, 26/10/2023
THÔNG BÁO THI CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO
THI CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 03.07.2022

THI CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 03.07.2022

08:05, 14/06/2022
THI CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 03.07.2022
Thông báo thi ƯDCNTT Cơ Bản và Nâng Cao ngày 05/06/2022

Thông báo thi ƯDCNTT Cơ Bản và Nâng Cao ngày 05/06/2022

15:21, 20/05/2022
Thông báo thi ƯDCNTT Cơ Bản và Nâng Cao ngày 05/06/2022
Thi ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao 15/05/2022

Thi ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao 15/05/2022

16:06, 26/04/2022
Thi ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao 15/05/2022
THONG BAO THI CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 17.04.2022

THONG BAO THI CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 17.04.2022

21:46, 22/03/2022
THONG BAO THI CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 17.04.2022
Thi tiếng anh đầu ra K2018 và khóa cũ

Thi tiếng anh đầu ra K2018 và khóa cũ

16:06, 15/03/2022
Thi tiếng anh đầu ra K2018
THÔNG BÁO THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO NGÀY 09.5.2021

THÔNG BÁO THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO NGÀY 09.5.2021

11:07, 20/04/2021
THÔNG BÁO THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO NGÀY 09.5.2021
THI TIẾNG ANH ĐẦU RA K2017, TIẾNG ANH ĐẦU VÀO K2020

THI TIẾNG ANH ĐẦU RA K2017, TIẾNG ANH ĐẦU VÀO K2020

14:03, 07/04/2021
THI TIẾNG ANH ĐẦU RA K2017, TIẾNG ANH ĐẦU VÀO K2020 
THÔNG BÁO THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO 11.04.2021

THÔNG BÁO THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO 11.04.2021

13:48, 30/03/2021
THÔNG BÁO THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO 11.04.2021
THÔNG BÁO THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 21.03.2021

THÔNG BÁO THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 21.03.2021

13:45, 05/03/2021
CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 22.03.2021
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ