Lịch khai giảng

Thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao

Thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao

13:57, 07/09/2023
Thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao
Thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao

Thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao

10:36, 29/08/2023
Thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao
Thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao

Thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao

13:39, 11/07/2023
Thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao
Lớp ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao khai giảng ngày 16/05/2022 và 17/05/2022

Lớp ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao khai giảng ngày 16/05/2022 và 17/05/2022

16:04, 26/04/2022
Lớp ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao khai giảng ngày 16/05/2022 và 17/05/2022
Thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao

Thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao

21:48, 22/03/2022
Thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao
Thông báo ôn tập và thi tiếng anh đầu ra cho sinh viên đại học chính quy K2019

Thông báo ôn tập và thi tiếng anh đầu ra cho sinh viên đại học chính quy K2019

16:11, 15/03/2022
Thông báo ôn tập và thi tiếng anh đầu ra cho sinh viên đại học chính quy K2019
CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO HỌC ONLINE KHAI GIẢNG  21.06.2021

CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO HỌC ONLINE KHAI GIẢNG 21.06.2021

10:59, 08/06/2021
CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO HỌC ONLINE KHAI GIẢNG  21.06.2021
CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO HỌC ONLINE KHAI GIẢNG 28.05.2021

CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO HỌC ONLINE KHAI GIẢNG 28.05.2021

09:33, 24/05/2021
CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO HỌC ONLINE KHAI GIẢNG 28.05.2021
CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 17.05.2021 và 18.05.2021

CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 17.05.2021 và 18.05.2021

14:12, 06/05/2021
CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 17.05.2021 và 18.05.2021
CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 26&27.04.2021

CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 26&27.04.2021

18:06, 14/04/2021
CHIÊU SINH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO 26&27.04.2021
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ