Kết quả thi

KẾT QUẢ THI CNTT CB 10.01.2021

KẾT QUẢ THI CNTT CB 10.01.2021

22:21, 19/01/2021
KẾT QUẢ THI CNTT CB 10.01.2021
Điểm THI CNTT CB & NC 13.12.2020

Điểm THI CNTT CB & NC 13.12.2020

09:05, 29/12/2020
Điểm THI CNTT CB & NC 13.12.2020
KẾT QUẢ THI NGÀY 01.11.2020

KẾT QUẢ THI NGÀY 01.11.2020

21:09, 09/11/2020
KẾT QUẢ THI NGÀY 01.11.2020 
KẾT QUẢ THI ƯDCNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO NGÀY 24/5/2020

KẾT QUẢ THI ƯDCNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO NGÀY 24/5/2020

19:46, 30/05/2020
KẾT QUẢ THI ƯDCNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO NGÀY 24/5/2020 
THÔNG BÁO NHẬN CCTT

THÔNG BÁO NHẬN CCTT

16:04, 22/09/2017
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ