Nhân sự

Trần Quốc Thống

Phụ trách Trung tâm

Trần Quốc Thống

Trình độ : Thạc sĩ
Bùi Văn Minh

Phó Giám đốc trung tâm

Bùi Văn Minh

Trình độ : Cao học
Nguyễn Lặc

Chuyên viên

Nguyễn Lặc

Trình độ : Cử nhân
Nguyễn Anh Tú

Chuyên viên

Nguyễn Anh Tú

Trình độ : Cử nhân
Nguyễn Thuỳ Linh

Chuyên viên

Nguyễn Thuỳ Linh

Trình độ : Cử Nhân
Bùi Tấn Phước

Tổ trưởng Bảo vệ

Bùi Tấn Phước

Trình độ : Trung cấp
Nguyễn Văn Thanh

Nhân viên Bảo vệ

Nguyễn Văn Thanh

Trình độ : .
Phan Hữu Tấn

Nhân viên Bảo vệ

Phan Hữu Tấn

Trình độ : .
Nguyễn Văn Minh

Bảo vệ

Nguyễn Văn Minh

Trình độ : .
Cao Văn Cọp

Nhân viên Bảo vệ

Cao Văn Cọp

Trình độ : .
Nguyễn Đức Khuyến

Tổ trưởng tổ KTX

Nguyễn Đức Khuyến

Trình độ : Cử nhân
Trần Tuấn Anh

Tổ phó tổ KTX

Trần Tuấn Anh

Trình độ : Cử nhân
Nguyễn Duy Khánh

Nhân viên

Nguyễn Duy Khánh

Trình độ : Trung cấp
Trung tâm Dịch vụ học đường