DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017

10:02, 01/08/2017
2189
0

STT

TÊN NGÀNH

DANH SÁCH

1   LUẬT KINH TẾ Nhấn vào đây để xem

2

  BẢO HIỂM

 Nhấn vào đây để xem

3

  CÔNG TÁC XÃ HỘI

 Nhấn vào đây để xem

4

  KẾ TOÁN

 Nhấn vào đây để xem

5

  QUẢN TRỊ KINH DOANH

 Nhấn vào đây để xem

6

  QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

 Nhấn vào đây để xem

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc