Thông báo thời gian Hội thi Văn nghệ - Thể thao chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày nhà giáo Việt nam 20/11 và kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Nhà trường.

15:53, 01/12/2016
2006
0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI (CSII)

BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

Số: 41  /TB-CĐtr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

 

Căn cứ thông báo số: 38/TB-CĐTr, về việc tổ chức Hội thi Văn nghệ - Thể thao chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày nhà giáo Việt nam 20/11 và kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Nhà trường.

Ban chấp hành Công đoàn trường thông báo đến các Tổ công đoàn cùng toàn thể công đoàn viên trong toàn trường về thời gian tổ chức văn nghệ cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

13h30 ngày 17 tháng 12 năm 2016 tại Hội trường A1.

2. Thể lệ:

- Hội diễn văn nghệ Công đoàn trường được diễn ra với 1 thể loại là hát trong đó bao gồm đơn ca, song ca, tốp ca (tam ca/tứ ca) và hợp ca (đồng ca/hợp xướng). Mỗi tổ công đoàn sẽ hình thành một đội thi và đăng ký tham gia ít nhất 2 thể loại.

- Tiết mục tham gia thi phải phù hợp và đúng chủ đề, trình bày bằng tiếng Việt (phổ thông). Trường hợp bài hát thuộc thể loại dân ca bằng tiếng dân tộc thiểu số phải được sự đồng ý của Ban Tổ chức mới được dự thi.

- Các đội dự thi sẽ được bốc thăm thứ tự biểu diễn và trình bày phần dự thi của mình trên sân khấu, ban giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên các tiêu chí có sẵn.

- Đội thi tự chuẩn bị nhạc beat cho tiết mục dự thi của đội mình, hoặc nhạc cụ thay thế (nếu có).

- Thang điểm cụ thể như sau:

Giọng hát

Đúng chủ đề

Trang phục

Phong cách biểu diễn

Dàn dựng và minh họa

Tổng điểm

30

20

10

20

20

100

 

- Thời lượng biểu diễn: Chương trình của mỗi đội tham gia cấp Trường bao gồm 02 tiết mục, thời gian biểu diễn của mỗi đơn vị không quá 15 phút.

- Tổ công đoàn có số lượng thành viên ít không đủ thành lập đội thi, có thể phối hợp với tổ công đoàn khác và báo cáo, đăng ký với Ban tổ chức.

3. Thời hạn đăng ký:

Hạn chót cho các tổ Công đoàn đăng ký đến hết 15h00 ngày 12 tháng 12 năm 2016.

Bốc thăm thứ tự biểu diễn vào lúc 14h00 ngày 15 tháng 12 năm 2016 (Tổ trưởng Công đoàn đại diện bốc thăm) tại phòng Họp Khu hành chính.

Đề nghị Tổ trưởng tổ công đoàn phổ biến đến các đoàn viên công đoàn; các vận động viên; các thí sinh được biết tham dự đầy đủ và đúng giờ.

****Lưu ý:

Các tổ Công đoàn nếu có dàn dựng minh họa cho các tiết mục của tổ thì huy động các thành viên của tổ mình và không được nhờ sinh viên biểu diễn.

Ban giám khảo chấm điểm cho các tiết mục dự thi và đồng thời chấm điểm cả khán giả cổ vũ. Đề nghị các tổ trưởng thông báo cho các thành viên tổ mình được biết và nghiêm túc thực hiện.

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

Đã ký

Phan Thị Thanh Thủy

Người viết : BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :