NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN “Thực trạng tham gia Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô đối với người thứ ba – Nghiên cứu tình huống tại Sinh viên Trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII)”.

13:40, 05/09/2019
93966
0

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

Thực trạng tham gia Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô đối với người thứ ba – Nghiên cứu tình huống tại Sinh viên Trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII)

Ngày 22/8/2019, tại Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội đã tổ chức nghiệm thu đề tài Thực trạng tham gia Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô đối với người thứ ba – Nghiên cứu tình huống tại Sinh viên Trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII) do Sinh viên Nguyễn Thị Tuyết Anh làm chủ nhiệm, sinh viên Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thanh Hiền,Vũ Thanh Xuân, Trần Phương Nhung, Ngô Thị Kim Phụng, Phạm Thị Nam Phương, Phan Thị Phương Uyên làm thành viên, giảng viên hướng dẫn ThS. Lã Văn Đoàn, ThS. Nguyễn Thị Hải Âu.

1_1

ThS. Nông Thị Luyến – Thư ký Hội đồng công bố Quyết định thành lập Hội đồng

Sau khi Thư ký công bố Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và giới thiệu đại biểu tham dự, ThS. Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng cùng toàn thể đại biểu và nhóm nghiên cứu đã lắng nghe phần trình bày tóm tắt kết quả của nhóm nghiên cứu.

2_1

SV. Nguyễn Thị Tuyết Anh đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

Luật giao thông đường bộ năm 2008 và các văn bản quy phạm pháp luật khác đã quy định bắt buộc đối với mỗi chủ xe cơ giới phải tham gia Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (BHTNDS) đối với người thứ ba. Tuy nhiên, hiện nay trong khi tỷ lệ tham gia BHTNDS của chủ xe mô tô đối với người thứ ba ở mức rất cao gần như là toàn bộ các xe khi tham gia lưu thông thì tỷ lệ tham gia BHTNDS của chủ xe mô tô đối với người thứ ba còn rất hạn chế. Hành vi không tham gia BHTNDS của chủ xe mô tô đối với người thứ ba không những vi phạm các quy định của pháp luật mà còn có thể gây thiệt hại về tài chính và pháp lý cho các chủ xe. Có nhiều nguyên nhân được đưa ra để giải thích việc các chủ xe không tham BHTNDS của chủ xe mô tô đối với người thứ ba.

3

Hội đồng nghiêm thu đề tài lắng nghe phần trình bày của nhóm nghiên cứu

Nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến thực trạng tham gia BHTNDS của chủ xe mô tô đối với người thứ ba. Qua đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy việc tham gia BHTNDS của chủ xe mô tô đối với người thứ ba tại sinh viên Trường Đại học Lao động – Xã hội (CS II).

Đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như thảo luận nhóm, phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia, phương pháp phân tích thống kê để xác định mối quan hệ giữa các nhân tố đã tổng hợp ảnh hưởng đến vấn đề cần nghiên cứu. Kỹ thuật xử lý dữ liệu thông qua phần mềm SPSS 16.0.

Qua nghiên cứu, nhiều kiểm định đã được thực hiện, kết quả nghiên cứu có sự đồng nhất với các nghiên cứu trước. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng phát hiện ra nhiều nhân tố mới ảnh hưởng đến hành vi mua BHTNDS của chủ xe mô tô đối với người thứ ba. Mô hình các yếu tố ảnh hưởng hành vi mua BHTNDS của chủ xe mô tô đối với người thứ ba trong sinh viên Trường Đại học Lao động – Xã hội (CS II) được thiết lập. Trong đó, ảnh hưởng của yếu tố hệ thống pháp luật, công tác thanh tra và xử phạt có tác động lớn nhất đến hành vi mua BHTNDS của chủ xe mô tô đối với người thứ ba. Bên cạnh đó, các yếu tố như chất lượng sản phẩm, công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật, niềm tin và thái độ, tài chính cá nhân cũng có tác động đến hành vi mua BHTNDS của chủ xe mô tô trong sinh viên.

Đề tài xếp loại Tốt, kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo đối với các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên trong Trường.

 

Người viết : ThS. Nguyễn Thị Thảo
Ý kiến bạn đọc
Danh Mục