NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ: “DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT Ở MỘT SỐ CƠ SỞ XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

09:51, 17/01/2019
20051
0
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ:  “DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT  Ở MỘT SỐ CƠ SỞ XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ: “DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT Ở MỘT SỐ CƠ SỞ XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

Ngày 10/01/2019, tại Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở: “Dịch vụ công tác xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở một số cơ sở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh” 

Ngày 10/01/2019, tại Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở: “Dịch vụ công tác xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở một số cơ sở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh” do ThS. Vũ Thị Minh Phương, Giảng viên khoa Công tác xã hội làm chủ nhiệm, ThS. Phạm Thanh Hải, ThS. Trần Văn Thành ThS. Hoàng Thị Thu Hoài và ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Phương làm thành viên.

Sau khi Thư ký công bố Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và giới thiệu đại biểu tham dự, TS. Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng cùng toàn thể đại biểu và nhóm nghiên cứu đã lắng nghe phần trình bày tóm tắt kết quả của nhóm nghiên cứu.

New_Bitmap_Image

Hội đồng nghiệm thi chụp hình lưu niệm cùng nhóm tác giả

Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến dịch vụ công tác xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trên cơ sở lý luận, đề tài đã giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng của dịch vụ công tác xã hội (DVCTXH) đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (TECHCĐB) thông qua cách thức, quá trình chuyên nghiệp mà nhân viên công tác xã hội (CTXH) sử dụng các kỹ năng, kiến thức chuyên môn để giúp đối tượng phát huy tiềm năng tham gia tích cực vào quá trình giải quyết vấn đề, cải thiện điều kiện sống của mình.

Từ những vấn đề mang tính chất lý luận về DVCTXH đối với TECHCĐB, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập và phân tích thông tin và xác định nhu cầu, thực trạng các hoạt động về DVCTXH đối với trẻ em như: DV chăm sóc nuôi dưỡng, DV chăm sóc sức khỏe y tế, DV hỗ trợ giáo dục, hướng nghiệp, DV tư vấn tham vấn,… đồng thời đánh giá các yếu tố ảnh hưởng như yếu tố đặc điểm bản thân trẻ em khuyết tật và nhận thức của gia đình cộng đồng, yếu tố thuộc về đội ngũ cán bộ nhân viên công tác xã hội, yếu tố về cơ chế chính sách, yếu tố về cơ sở vật chất tại các CSXH để có góc nhìn biện chứng về cung cấp DVCTXH góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các dịch vụ CTXH đối với TECHCĐB hiện nay.

Trên cơ sở phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến DVCTXH đối với TECHCĐB, đề tài cũng đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận DVCTXH đối với TECHCĐB và tạo điều kiện cho các em hòa nhập vào môi trường xã hội ngày càng tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của TECHCĐB tại các cơ sở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Người viết : ThS. Nguyễn Thị Thảo
Ý kiến bạn đọc
Danh Mục