NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ “XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN TẠI ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI (CSII)

13:05, 25/10/2018
859
0

HIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ “XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN TẠI ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI (CSII)

Chiều 10/10/2018, tại Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở “Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý văn bản tại Đại học Lao động - Xã hội (CSII)” do TS. Huỳnh Hữu Nghĩa làm chủ nhiệm và ThS. Lê Hữu Nhơn làm thành viên.

Sau khi Thư ký công bố Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và giới thiệu đại biểu tham dự, TS. Phạm Ngọc Thành - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng cùng toàn thể đại biểu và nhóm nghiên cứu đã lắng nghe phần trình bày tóm tắt kết quả của nhóm nghiên cứu.

“Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý văn bản tại Đại học Lao động - Xã hội (CSII)” là đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được nhóm tác giả thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của nhà Trường. Hệ thống bao gồm ba thành phần chính là quản trị người dùng, quản lý văn bản và tra cứu văn bản.

Thành phần thứ nhất là quản trị người dùng thực hiện các chức năng cấp phát và thu hồi tài khoản cho người dùng truy cập hệ thống, với tài khoản được cấp người có thể truy cập tra cứu những loại văn bản được cấp phép tương ứng.

Thành phần thứ hai là quản lý văn bản được thực hiện bởi bộ phận văn thư có các chức năng như: phân loại văn bản, lưu văn bản và các thông tin liên quan đến văn bản (như số văn bản, ngày ban hành, cơ quan ban hành, nơi nhận, ...) lên hệ thống phần mềm, phát hành văn bản đến các nơi nhận thông qua địa chỉ e-mail cá nhân hay đơn vị, thống kê các loại văn bản trong năm.

Thành phần thứ ba là tra cứu và tìm kiếm văn bản, những người dùng là cá nhân hay đơn vị trong nhà trường có thể sử dụng công cụ này để tra cứu và truy hồi những văn bản liên quan đến nhu cầu của mình, công cụ cung cấp nhiều lựa chọn để người dùng có thể tìm kiếm như: tìm kiếm theo số văn bản, ngày phát hành văn bản, loại văn bản, nơi ban hành, hoặc tìm kiếm dựa trên trích yếu. Đối với tính năng tìm kiếm dựa trên trích yếu, hệ thống sử dụng kỹ thuật tính tần suất xuất hiện của các từ trong câu truy vấn với nội dung trích yếu để xác định độ đo quan trọng giữa câu truy vấn và nội trích yếu văn bản, kết quả tìm kiếm sẽ liệt kê danh sách các văn bản giảm dần theo xếp hạng độ đo quan trọng. Hệ thống phần mềm này đã thực hiện được những chức năng cơ bản quan trọng như: số hóa tài liệu văn bản và cung cấp công cụ tìm kiếm tra cứu văn bản.

Kết quả nghiệm thu đề tài đạt loại Khá và hướng sắp đến, nhóm đề tài sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều tính năng mới liên quan để ngày càng hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý văn bản, nhằm hỗ trợ hoạt động của nhà trường có hiệu quả hơn.

Người viết : ThS. Nguyễn Thị Thảo
Danh Mục
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :