Nhân sự

Đỗ Thị Hoa Liên

Trưởng Khoa

Đỗ Thị Hoa Liên

Trình độ : Tiến sĩ
Trần Tấn Hùng

Giảng viên

Trần Tấn Hùng

Trình độ : Tiền sĩ
Tôn Thất Viên

Giảng Viên

Tôn Thất Viên

Trình độ : Tiến sĩ
Trương Hoàng Chinh

Giảng viên

Trương Hoàng Chinh

Trình độ : Thạc sĩ
Lê Thị Minh Tuyền

Giảng viên

Lê Thị Minh Tuyền

Trình độ : Thạc sĩ (NCS)
Lê Thị Út

Giảng viên

Lê Thị Út

Trình độ : Thạc sĩ
Bùi Thị Oanh

Giảng viên

Bùi Thị Oanh

Trình độ : Thạc sĩ
Hồ Trần Quốc Hải

Giảng viên

Hồ Trần Quốc Hải

Trình độ : Thạc sĩ (NCS)
Đinh Thị Mừng

Giảng viên

Đinh Thị Mừng

Trình độ : Thạc sĩ
Nguyễn Thị Thanh Ngân

Giảng viên

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Trình độ : Thạc sĩ
Trần Thị Hoàng Ngân

Giảng viên

Trần Thị Hoàng Ngân

Trình độ : Cao học
Hoàng Võ Hằng Phương

Giảng viên

Hoàng Võ Hằng Phương

Trình độ : Thạc sĩ
Lâm Văn Siêng

Giảng Viên

Lâm Văn Siêng

Trình độ : Thạc sĩ
Khoa Quản trị Kinh doanh