Khoa Kế toán

Khoa Kế toán

Khoa kế toán được hình thành từ năm 2006 trên cơ sở tách ra từ khoa Kế toán – Bảo trợ xã hội thuộc trường Trung học lao động xã hội. Trải qua hơn 10 năm hoạt động, khoa Kế toán đã không ngừng lớn mạnh, phát triển và từng bước trưởng thành. Ban đầu khoa Kế toán với chỉ hơn 10 giáo viên thì đến nay con số này đã tăng lên đáng kể, đặc biệt trình độ đội ngũ giảng viên ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn giảng dạy đại học.