Khoa Công tác xã hội

Khoa Công tác xã hội

Khoa Công tác xã hội
Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII) tiền thân là Ban Bảo trợ xã hội thuộc trường trung học Kinh tế Lao động & Bảo trợ xã hội, sau đổi tên thành Khoa Công tác xã hội.Trước năm 2000 khoa chỉ đào tạo học sinh hệ trung cấp. Từ năm 2000 đến 2009 bên cạnh đào tạo học sinh hệ trung cấp khoa bắt đầu tuyển sinh đào tạo 5 lớp sinh viên hệ cao đẳng chính quy với số lượng mỗi lớp khoảng 50 đến 70 sinh viên.