Khoa Bảo hiểm

Khoa Bảo hiểm

Khoa Bảo hiểm
Khoa Bảo hiểmđược thành lập từ năm 2009 thuộc Trường Đại học Lao động-Xã hội (CSII). Trong thời gian qua,Khoa Bảo hiểm với chỉ 3 giáo viên thì đến nay đã tăng lên 9 giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên đạt 100% và 5 giảng viên thỉnh giảng có trình độ tiến sĩ đến từ các trường đại học, không chỉ là những thầy cô giáo có kiến thức chuyên sâu, có phương pháp giảng dạy tốt.